TERMENI ȘI CONDIȚII

Informații despre companie

Acest site este proprietatea SC ALU DESIGN CONSTRUCTION CIVILE SRL („ALU DESIGN”), care se identifica prin : cod unic de inregistrare RO 28751040 și nr inregistrare la Registrul Comertului : J40/ 8063/ 2011, cu sediul în București, sector 2, Bd. Ferdinand I nr.58, sc.C, et.1, birou 2, tel - 021/ 211 44 41, email - contact@aludesign.fr.

Descrierea serviciilor

Site-ul nostru va pune la dispoziție informații în scop informativ general și nu garantează de exactitatea lor la un moment dat, deși se va încerca pe cât posibil ca la publicarea lor pe site toate informațiile să fie exacte.

Conditii generale pentru utilizarea site-ului

Prin accesarea acestui site web și/sau a oricărei pagini a acestuia (www.aludesign.ro) sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare.

Vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile prezentate mai jos pentru utilizarea adecvata a acestui website. Accesarea de către dumneavoastră a site-ului aludesign.ro se supune Termenilor si conditiilor de utilizare si implica acceptul dumneavoastra necondiționat cu privire la acestea, reprezentand intreaga intelegere dintre parti.

Serviciile si produsele prezentate pe site nu se constituie într-o ofertă, fiind cu titlu informativ.

Răspundere

Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu. ALU DESIGN nu poate fi făcut responsabil pentru daune directe sau indirecte, pentru pierderea anumitor date, rezultate din accesul sau utilizarea acestui site.

ALU DESIGN își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui site, precum și termenii și condițiile de folosire, fără o notificare prealabilă și fără precizarea motivelor. Utilizatorul trebuie să viziteze în mod regulat pagina Termeni și condiții pentru a verifica condițiile de utilizare în vigoare.

Dreptul de proprietate intelectuală și industrială

Conținutul site-ului aludesign.ro, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau continut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a SC ALU DESIGN CONSTRUCTION CIVILE SRL, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile.

Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți în scopuri comerciale, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intentionat de proprietarul site-ului decat cu acordul scris expres al SC ALU DESIGN CONSTRUCTION CIVILE SRL. Utilizarea abuzivă, accesul neautorizat, copierea de informații în scopul comercializării lor vor fi pedepsite conform legilor în vigoare.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Te rugăm sa parcurgi Politica de confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte integrantă din prezentul document.

Folosirea cookie-urilor

Vezi Politica de Cookies, care face parte integrantă din prezentul document.

Forța majoră

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen si/sau în mod corespunzator, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

Legea aplicabilă– Jurisdicția

Prezentul contract este supus legii romane. Eventualele litigii apărute între SC ALU DESIGN CONSTRUCTION CIVILE SRL și Utilizatori se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul București.

Ultima actualizare: 16 octombrie 2019